สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   7  
2 Dec 2018   5  
3 Dec 2018   9  
4 Dec 2018   8  
5 Dec 2018   18  
6 Dec 2018   12  
7 Dec 2018   19  
8 Dec 2018   14  
9 Dec 2018   8  
10 Dec 2018   8  
11 Dec 2018   16  
12 Dec 2018   15  
13 Dec 2018   15  
14 Dec 2018   11  
15 Dec 2018   3  
16 Dec 2018   0  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0