สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   0  
2 Jul 2018   2  
3 Jul 2018   39  
4 Jul 2018   24  
5 Jul 2018   9  
6 Jul 2018   5  
7 Jul 2018   3  
8 Jul 2018   4  
9 Jul 2018   4  
10 Jul 2018   10  
11 Jul 2018   3  
12 Jul 2018   2  
13 Jul 2018   0  
14 Jul 2018   1  
15 Jul 2018   3  
16 Jul 2018   5  
17 Jul 2018   8  
18 Jul 2018   1  
19 Jul 2018   2  
20 Jul 2018   1  
21 Jul 2018   14  
22 Jul 2018   5  
23 Jul 2018   4  
24 Jul 2018   23  
25 Jul 2018   8  
26 Jul 2018   3  
27 Jul 2018   2  
28 Jul 2018   7  
29 Jul 2018   10  
30 Jul 2018   8  
31 Jul 2018   5