สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   19  
2 Aug 2018   6  
3 Aug 2018   7  
4 Aug 2018   27  
5 Aug 2018   9  
6 Aug 2018   9  
7 Aug 2018   11  
8 Aug 2018   10  
9 Aug 2018   3  
10 Aug 2018   2  
11 Aug 2018   1  
12 Aug 2018   1  
13 Aug 2018   1  
14 Aug 2018   2  
15 Aug 2018   1  
16 Aug 2018   5  
17 Aug 2018   9  
18 Aug 2018   4  
19 Aug 2018   2  
20 Aug 2018   2  
21 Aug 2018   1  
22 Aug 2018   2  
23 Aug 2018   0  
24 Aug 2018   2  
25 Aug 2018   1  
26 Aug 2018   4  
27 Aug 2018   3  
28 Aug 2018   5  
29 Aug 2018   8  
30 Aug 2018   6  
31 Aug 2018   9