สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   5  
2 Sep 2018   13  
3 Sep 2018   9  
4 Sep 2018   3  
5 Sep 2018   3  
6 Sep 2018   3  
7 Sep 2018   1  
8 Sep 2018   2  
9 Sep 2018   2  
10 Sep 2018   7  
11 Sep 2018   3  
12 Sep 2018   3  
13 Sep 2018   5  
14 Sep 2018   8  
15 Sep 2018   1  
16 Sep 2018   7  
17 Sep 2018   7  
18 Sep 2018   5  
19 Sep 2018   4  
20 Sep 2018   17  
21 Sep 2018   12  
22 Sep 2018   13  
23 Sep 2018   14  
24 Sep 2018   16  
25 Sep 2018   12  
26 Sep 2018   2  
27 Sep 2018   1  
28 Sep 2018   1  
29 Sep 2018   6  
30 Sep 2018   4