สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   6  
2 Jan 2019   12  
3 Jan 2019   5  
4 Jan 2019   5  
5 Jan 2019   6  
6 Jan 2019   13  
7 Jan 2019   8  
8 Jan 2019   7  
9 Jan 2019   13  
10 Jan 2019   5  
11 Jan 2019   4  
12 Jan 2019   8  
13 Jan 2019   5  
14 Jan 2019   10  
15 Jan 2019   7  
16 Jan 2019   14  
17 Jan 2019   7  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   8  
20 Jan 2019   16  
21 Jan 2019   5  
22 Jan 2019   8  
23 Jan 2019   15  
24 Jan 2019   10  
25 Jan 2019   9  
26 Jan 2019   6  
27 Jan 2019   6  
28 Jan 2019   7  
29 Jan 2019   11  
30 Jan 2019   5  
31 Jan 2019   15