สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   65  
2 Aug 2020   60  
3 Aug 2020   77  
4 Aug 2020   53  
5 Aug 2020   46  
6 Aug 2020   46  
7 Aug 2020   49  
8 Aug 2020   61  
9 Aug 2020   57  
10 Aug 2020   53  
11 Aug 2020   46  
12 Aug 2020   20  
13 Aug 2020   34  
14 Aug 2020   18  
15 Aug 2020   0  
16 Aug 2020   0  
17 Aug 2020   0  
18 Aug 2020   0  
19 Aug 2020   0  
20 Aug 2020   0  
21 Aug 2020   0  
22 Aug 2020   0  
23 Aug 2020   0  
24 Aug 2020   0  
25 Aug 2020   0  
26 Aug 2020   0  
27 Aug 2020   0  
28 Aug 2020   0  
29 Aug 2020   0  
30 Aug 2020   0  
31 Aug 2020   0