สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   40  
2 Jan 2020   27  
3 Jan 2020   22  
4 Jan 2020   11  
5 Jan 2020   19  
6 Jan 2020   21  
7 Jan 2020   28  
8 Jan 2020   13  
9 Jan 2020   20  
10 Jan 2020   14  
11 Jan 2020   21  
12 Jan 2020   9  
13 Jan 2020   20  
14 Jan 2020   22  
15 Jan 2020   20  
16 Jan 2020   15  
17 Jan 2020   20  
18 Jan 2020   26  
19 Jan 2020   18  
20 Jan 2020   14  
21 Jan 2020   24  
22 Jan 2020   20  
23 Jan 2020   23  
24 Jan 2020   32  
25 Jan 2020   24  
26 Jan 2020   16  
27 Jan 2020   21  
28 Jan 2020   27  
29 Jan 2020   38  
30 Jan 2020   23  
31 Jan 2020   16