สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   29  
2 Feb 2020   11  
3 Feb 2020   22  
4 Feb 2020   17  
5 Feb 2020   28  
6 Feb 2020   24  
7 Feb 2020   22  
8 Feb 2020   32  
9 Feb 2020   15  
10 Feb 2020   27  
11 Feb 2020   24  
12 Feb 2020   18  
13 Feb 2020   12  
14 Feb 2020   14  
15 Feb 2020   13  
16 Feb 2020   15  
17 Feb 2020   28  
18 Feb 2020   23  
19 Feb 2020   16  
20 Feb 2020   11  
21 Feb 2020   24  
22 Feb 2020   60  
23 Feb 2020   31  
24 Feb 2020   22  
25 Feb 2020   26  
26 Feb 2020   20  
27 Feb 2020   17  
28 Feb 2020   21  
29 Feb 2020   9