สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   17  
2 Mar 2020   16  
3 Mar 2020   34  
4 Mar 2020   23  
5 Mar 2020   32  
6 Mar 2020   27  
7 Mar 2020   22  
8 Mar 2020   21  
9 Mar 2020   27  
10 Mar 2020   24  
11 Mar 2020   22  
12 Mar 2020   21  
13 Mar 2020   19  
14 Mar 2020   48  
15 Mar 2020   23  
16 Mar 2020   23  
17 Mar 2020   27  
18 Mar 2020   24  
19 Mar 2020   40  
20 Mar 2020   23  
21 Mar 2020   36  
22 Mar 2020   31  
23 Mar 2020   29  
24 Mar 2020   20  
25 Mar 2020   32  
26 Mar 2020   27  
27 Mar 2020   25  
28 Mar 2020   18  
29 Mar 2020   15  
30 Mar 2020   29  
31 Mar 2020   25