สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   29  
2 Apr 2020   7  
3 Apr 2020   42  
4 Apr 2020   9  
5 Apr 2020   24  
6 Apr 2020   23  
7 Apr 2020   20  
8 Apr 2020   42  
9 Apr 2020   18  
10 Apr 2020   22  
11 Apr 2020   14  
12 Apr 2020   19  
13 Apr 2020   26  
14 Apr 2020   37  
15 Apr 2020   31  
16 Apr 2020   30  
17 Apr 2020   25  
18 Apr 2020   41  
19 Apr 2020   29  
20 Apr 2020   26  
21 Apr 2020   34  
22 Apr 2020   30  
23 Apr 2020   35  
24 Apr 2020   32  
25 Apr 2020   38  
26 Apr 2020   67  
27 Apr 2020   23  
28 Apr 2020   30  
29 Apr 2020   28  
30 Apr 2020   23