สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   32  
2 May 2020   31  
3 May 2020   13  
4 May 2020   22  
5 May 2020   24  
6 May 2020   26  
7 May 2020   51  
8 May 2020   28  
9 May 2020   32  
10 May 2020   30  
11 May 2020   45  
12 May 2020   16  
13 May 2020   31  
14 May 2020   34  
15 May 2020   29  
16 May 2020   38  
17 May 2020   38  
18 May 2020   31  
19 May 2020   51  
20 May 2020   34  
21 May 2020   11  
22 May 2020   22  
23 May 2020   25  
24 May 2020   58  
25 May 2020   30  
26 May 2020   53  
27 May 2020   19  
28 May 2020   33  
29 May 2020   32  
30 May 2020   31  
31 May 2020   35