สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   29  
2 Jun 2020   30  
3 Jun 2020   29  
4 Jun 2020   38  
5 Jun 2020   33  
6 Jun 2020   42  
7 Jun 2020   45  
8 Jun 2020   26  
9 Jun 2020   26  
10 Jun 2020   29  
11 Jun 2020   27  
12 Jun 2020   24  
13 Jun 2020   35  
14 Jun 2020   30  
15 Jun 2020   25  
16 Jun 2020   35  
17 Jun 2020   51  
18 Jun 2020   41  
19 Jun 2020   33  
20 Jun 2020   37  
21 Jun 2020   21  
22 Jun 2020   29  
23 Jun 2020   43  
24 Jun 2020   41  
25 Jun 2020   26  
26 Jun 2020   31  
27 Jun 2020   27  
28 Jun 2020   30  
29 Jun 2020   33  
30 Jun 2020   26