สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   42  
2 Jul 2020   34  
3 Jul 2020   28  
4 Jul 2020   32  
5 Jul 2020   32  
6 Jul 2020   25  
7 Jul 2020   44  
8 Jul 2020   29  
9 Jul 2020   25  
10 Jul 2020   31  
11 Jul 2020   27  
12 Jul 2020   26  
13 Jul 2020   45  
14 Jul 2020   29  
15 Jul 2020   29  
16 Jul 2020   28  
17 Jul 2020   40  
18 Jul 2020   31  
19 Jul 2020   37  
20 Jul 2020   40  
21 Jul 2020   43  
22 Jul 2020   45  
23 Jul 2020   53  
24 Jul 2020   66  
25 Jul 2020   54  
26 Jul 2020   64  
27 Jul 2020   61  
28 Jul 2020   48  
29 Jul 2020   51  
30 Jul 2020   43  
31 Jul 2020   55