สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   65  
2 Aug 2020   60  
3 Aug 2020   77  
4 Aug 2020   53  
5 Aug 2020   46  
6 Aug 2020   46  
7 Aug 2020   49  
8 Aug 2020   61  
9 Aug 2020   57  
10 Aug 2020   53  
11 Aug 2020   46  
12 Aug 2020   20  
13 Aug 2020   34  
14 Aug 2020   35  
15 Aug 2020   27  
16 Aug 2020   25  
17 Aug 2020   34  
18 Aug 2020   29  
19 Aug 2020   24  
20 Aug 2020   37  
21 Aug 2020   39  
22 Aug 2020   31  
23 Aug 2020   53  
24 Aug 2020   49  
25 Aug 2020   39  
26 Aug 2020   51  
27 Aug 2020   52  
28 Aug 2020   62  
29 Aug 2020   26  
30 Aug 2020   25  
31 Aug 2020   32