สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   48  
2 Sep 2020   27  
3 Sep 2020   24  
4 Sep 2020   46  
5 Sep 2020   30  
6 Sep 2020   28  
7 Sep 2020   36  
8 Sep 2020   116  
9 Sep 2020   61  
10 Sep 2020   42  
11 Sep 2020   149  
12 Sep 2020   32  
13 Sep 2020   33  
14 Sep 2020   175  
15 Sep 2020   169  
16 Sep 2020   216  
17 Sep 2020   65  
18 Sep 2020   47  
19 Sep 2020   72  
20 Sep 2020   95  
21 Sep 2020   58  
22 Sep 2020   35  
23 Sep 2020   0  
24 Sep 2020   0  
25 Sep 2020   0  
26 Sep 2020   0  
27 Sep 2020   0  
28 Sep 2020   0  
29 Sep 2020   0  
30 Sep 2020   0