สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   32  
2 Sep 2021   44  
3 Sep 2021   27  
4 Sep 2021   20  
5 Sep 2021   35  
6 Sep 2021   48  
7 Sep 2021   45  
8 Sep 2021   49  
9 Sep 2021   41  
10 Sep 2021   27  
11 Sep 2021   17  
12 Sep 2021   27  
13 Sep 2021   31  
14 Sep 2021   24  
15 Sep 2021   43  
16 Sep 2021   33  
17 Sep 2021   46  
18 Sep 2021   32  
19 Sep 2021   38  
20 Sep 2021   31  
21 Sep 2021   14  
22 Sep 2021   14  
23 Sep 2021   22  
24 Sep 2021   41  
25 Sep 2021   19  
26 Sep 2021   32  
27 Sep 2021   19  
28 Sep 2021   59  
29 Sep 2021   48  
30 Sep 2021   38