สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   20  
2 Jan 2021   18  
3 Jan 2021   35  
4 Jan 2021   21  
5 Jan 2021   16  
6 Jan 2021   16  
7 Jan 2021   26  
8 Jan 2021   43  
9 Jan 2021   38  
10 Jan 2021   59  
11 Jan 2021   39  
12 Jan 2021   31  
13 Jan 2021   46  
14 Jan 2021   61  
15 Jan 2021   33  
16 Jan 2021   12  
17 Jan 2021   31  
18 Jan 2021   34  
19 Jan 2021   44  
20 Jan 2021   38  
21 Jan 2021   19  
22 Jan 2021   49  
23 Jan 2021   15  
24 Jan 2021   31  
25 Jan 2021   12  
26 Jan 2021   11  
27 Jan 2021   32  
28 Jan 2021   127  
29 Jan 2021   29  
30 Jan 2021   20  
31 Jan 2021   14