สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   37  
2 Feb 2021   43  
3 Feb 2021   22  
4 Feb 2021   28  
5 Feb 2021   27  
6 Feb 2021   53  
7 Feb 2021   22  
8 Feb 2021   52  
9 Feb 2021   21  
10 Feb 2021   35  
11 Feb 2021   15  
12 Feb 2021   33  
13 Feb 2021   55  
14 Feb 2021   28  
15 Feb 2021   29  
16 Feb 2021   33  
17 Feb 2021   81  
18 Feb 2021   35  
19 Feb 2021   38  
20 Feb 2021   36  
21 Feb 2021   25  
22 Feb 2021   31  
23 Feb 2021   19  
24 Feb 2021   23  
25 Feb 2021   51  
26 Feb 2021   23  
27 Feb 2021   31  
28 Feb 2021   31