สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   38  
2 Apr 2021   50  
3 Apr 2021   41  
4 Apr 2021   28  
5 Apr 2021   32  
6 Apr 2021   42  
7 Apr 2021   61  
8 Apr 2021   64  
9 Apr 2021   38  
10 Apr 2021   33  
11 Apr 2021   29  
12 Apr 2021   23  
13 Apr 2021   46  
14 Apr 2021   23  
15 Apr 2021   24  
16 Apr 2021   23  
17 Apr 2021   36  
18 Apr 2021   37  
19 Apr 2021   29  
20 Apr 2021   23  
21 Apr 2021   36  
22 Apr 2021   21  
23 Apr 2021   35  
24 Apr 2021   35  
25 Apr 2021   33  
26 Apr 2021   34  
27 Apr 2021   38  
28 Apr 2021   34  
29 Apr 2021   18  
30 Apr 2021   68