สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   63  
2 May 2021   22  
3 May 2021   44  
4 May 2021   31  
5 May 2021   54  
6 May 2021   29  
7 May 2021   23  
8 May 2021   32  
9 May 2021   38  
10 May 2021   56  
11 May 2021   55  
12 May 2021   35  
13 May 2021   64  
14 May 2021   38  
15 May 2021   29  
16 May 2021   54  
17 May 2021   33  
18 May 2021   27  
19 May 2021   30  
20 May 2021   37  
21 May 2021   26  
22 May 2021   44  
23 May 2021   91  
24 May 2021   40  
25 May 2021   33  
26 May 2021   34  
27 May 2021   56  
28 May 2021   57  
29 May 2021   37  
30 May 2021   55  
31 May 2021   23