สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   27  
2 Jun 2021   49  
3 Jun 2021   48  
4 Jun 2021   38  
5 Jun 2021   24  
6 Jun 2021   36  
7 Jun 2021   20  
8 Jun 2021   16  
9 Jun 2021   28  
10 Jun 2021   48  
11 Jun 2021   61  
12 Jun 2021   31  
13 Jun 2021   61  
14 Jun 2021   40  
15 Jun 2021   54  
16 Jun 2021   27  
17 Jun 2021   50  
18 Jun 2021   68  
19 Jun 2021   55  
20 Jun 2021   32  
21 Jun 2021   35  
22 Jun 2021   32  
23 Jun 2021   40  
24 Jun 2021   29  
25 Jun 2021   20  
26 Jun 2021   43  
27 Jun 2021   26  
28 Jun 2021   29  
29 Jun 2021   35  
30 Jun 2021   54