สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   30  
2 Jul 2021   25  
3 Jul 2021   29  
4 Jul 2021   32  
5 Jul 2021   33  
6 Jul 2021   37  
7 Jul 2021   59  
8 Jul 2021   26  
9 Jul 2021   26  
10 Jul 2021   30  
11 Jul 2021   23  
12 Jul 2021   32  
13 Jul 2021   63  
14 Jul 2021   19  
15 Jul 2021   33  
16 Jul 2021   28  
17 Jul 2021   26  
18 Jul 2021   22  
19 Jul 2021   32  
20 Jul 2021   33  
21 Jul 2021   53  
22 Jul 2021   19  
23 Jul 2021   21  
24 Jul 2021   23  
25 Jul 2021   31  
26 Jul 2021   13  
27 Jul 2021   20  
28 Jul 2021   26  
29 Jul 2021   12  
30 Jul 2021   14  
31 Jul 2021   40