สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   25  
2 Aug 2021   31  
3 Aug 2021   27  
4 Aug 2021   35  
5 Aug 2021   29  
6 Aug 2021   27  
7 Aug 2021   35  
8 Aug 2021   43  
9 Aug 2021   25  
10 Aug 2021   46  
11 Aug 2021   92  
12 Aug 2021   22  
13 Aug 2021   46  
14 Aug 2021   22  
15 Aug 2021   37  
16 Aug 2021   33  
17 Aug 2021   25  
18 Aug 2021   38  
19 Aug 2021   28  
20 Aug 2021   25  
21 Aug 2021   39  
22 Aug 2021   19  
23 Aug 2021   21  
24 Aug 2021   53  
25 Aug 2021   25  
26 Aug 2021   23  
27 Aug 2021   21  
28 Aug 2021   40  
29 Aug 2021   26  
30 Aug 2021   41  
31 Aug 2021   50