สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 664  
Feb 2020 631  
Mar 2020 800  
Apr 2020 854  
May 2020 985  
Jun 2020 972  
Jul 2020 124  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0